nieuwsgierig Aagje

Iemand die zeer nieuwsgierig is. Ontleend aan het boek De Gaven van de Milde St. Marten (1654), waarin verhaald wordt hoe de schippersvrouw Aegje uit nieuwsgierigheid van Enkhuizen naar Antwerpen gaat en daar in penibele omstandigheden verzeild raakt.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Uitdrukkingen zoals 'met angst en beven' en 'nooit ofte nimmer' zijn voorbeelden van... ?


JUIST!NIET JUIST!

tautologie

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.