kop in het zand steken

Kop in het zand steken. Je ogen sluiten voor een gevaar of een onaangename situatie. Van de struisvogel wordt verteld dat hij zijn kop in het zand steekt wanneer hij achtervolgd wordt, in de veronderstelling dat de jager hem dan niet ziet.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie werd in het bijbelboek Genisis verkocht door zijn broers en kwam in Egypte terecht?


JUIST!NIET JUIST!

Jozef de aartsvader

Aarde, weer en klimaat > weer, klimaat en atmosfeer

biodiversiteit

Biodiversiteit is het vóórkomen van verschillende levende organismen, hun variabiliteit en samenhang in een bepaald gebied. De variabiliteit betreft niet alleen de uiterlijke kenmerken maar ook de genetische.