ergens niet dood (mee) gevonden willen worden

Ergens niet dood (mee) gevonden willen worden. Bijvoorbeeld: In die plaats wil je zelfs niet begraven worden of daar wil je zelfs als je dood bent niet mee worden aangetroffen. Wordt meestal spottend en denigrerend gezegd over een onbeduidende plaats of een lelijk voorwerp.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke politieke stroming is gericht op het behoud van de bestaande orde?


JUIST!NIET JUIST!

conservatisme

retoriek

Oorspronkelijk bij de oude Grieken de leer der welsprekendheid. De tegenwoordige betekenis is minder gunstig: bombastisch en gezwollen taalgebruik. Een retorische vraag is een schijnvraag, omdat de vragensteller niet werkelijk een antwoord verwacht (bijvoorbeeld: \'wou je soms zeggen dat het allemaal wel meevalt?\').