elk nadeel heeft z'n voordeel

Elk nadeel heeft z'n voordeel. In alles, ook in iets negatiefs, zit wel iets positiefs. Ontleend aan een uitspraak van Johan Cruijff: ‘Ellek nadeel hepsen voordeel’.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie werd in het bijbelboek Genisis verkocht door zijn broers en kwam in Egypte terecht?


JUIST!NIET JUIST!

Jozef de aartsvader

Aarde, weer en klimaat > weer, klimaat en atmosfeer

biodiversiteit

Biodiversiteit is het vóórkomen van verschillende levende organismen, hun variabiliteit en samenhang in een bepaald gebied. De variabiliteit betreft niet alleen de uiterlijke kenmerken maar ook de genetische.