cathedra

Ex cathedra (Latijn: vanaf de katheder) Bindend voor alle gelovigen, gezegd van een officiële uitspraak door de paus gedaan in zaken van geloof of zeden. De paus heeft in de laatste 100 jaar slechts eenmaal zo'n uitspraak gedaan: Pius XII verklaarde in 1950 dat Maria, de moeder van Jezus, na haar dood fysiek ten hemel was opgenomen. Bij uitbreiding is de betekenis 'autoritair', 'geen tegenspraak duldend'.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie is de schrijver van het boek 'Utopia'?


JUIST!NIET JUIST!

Thomas More

logica

De leer van het juiste redeneren, waarbij men onderzoekt onder welke omstandigheden redeneringen geldig zijn. De inhoud van de uitspraken waaruit die redeneringen zijn opgebouwd, speelt daarbij geen rol (formele logica). Aristoteles was de eerste filosoof die de logica systematiseerde, waarbij hij zich concentreerde op het syllogisme. De moderne logica is geen onderdeel meer van de filosofie, maar vormt een tak van de wiskunde en valt voor sommige logici zelfs samen met de wiskunde.