cathedra

Ex cathedra (Latijn: vanaf de katheder) Bindend voor alle gelovigen, gezegd van een officiële uitspraak door de paus gedaan in zaken van geloof of zeden. De paus heeft in de laatste 100 jaar slechts eenmaal zo'n uitspraak gedaan: Pius XII verklaarde in 1950 dat Maria, de moeder van Jezus, na haar dood fysiek ten hemel was opgenomen. Bij uitbreiding is de betekenis 'autoritair', 'geen tegenspraak duldend'.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Van welke filosoof is de grondstelling Cogito ergo sum (ik denk dus ik ben)?


JUIST!NIET JUIST!

Descartes

brandstofcel

Apparaat dat uit brandstof (bijvoorbeeld waterstof) rechtstreeks elektriciteit produceert. Dit proces is te beschouwen als het omgekeerde van elektrolyse, waarbij water wordt ontleed in waterstof en zuurstof. De geproduceerde elektriciteit kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt om een elektrische auto aan te drijven. Het grote voordeel van een brandstofcel is dat het rendement ervan (40-60%) aanzienlijk hoger ligt dan dat van de traditionele verbrandingsmotor, die een rendement van maximaal 25% (benzinemotor) tot 30% (dieselmotor) haalt. Een brandstofcel vraagt wel katalysatoren, bijvoorbeeld platina, waardoor ontwikkeling en grootschalige inzet vooralsnog moeizaam verlopen.