bloed

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Genegenheid voor bloedverwanten verloochent zich niet. Ook: iets niet kunnen laten. Waar het bloed, de genegenheid, voortkomend uit bloedverwantschap, niet kan vloeien, dringt het kruipend door.

Iemands bloed kunnen drinken. Haatgevoelens koesteren.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie van deze drie mannen uit het Oude Testament is een aartsvader?


JUIST!NIET JUIST!

Abraham

causaliteit

De verhouding tussen twee dingen of gebeurtenissen, waarbij het ene oorzaak is en het andere gevolg. Gedurende vrijwel de gehele geschiedenis van de filosofie is erover gestreden of causaliteit méér is - bijvoorbeeld een door God geschapen kracht - dan de constant waargenomen opeenvolging van twee gebeurtenissen, op grond waarvan men concludeert dat de eerste gebeurtenis de oorzaak is van de tweede.