Bartje(n)s

Volgens Bartjens (of Bartjes). Volgens de eenvoudigste beginselen van de rekenkunde, zo nauwkeurig berekend als mogelijk is: 'Volgens Bartjens zouden we allang in Amsterdam moeten zijn.' Bartjens (1569‑1638) was een schoolmeester die een beroemd rekenboek schreef.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie van deze drie mannen uit het Oude Testament is een aartsvader?


JUIST!NIET JUIST!

Abraham

causaliteit

De verhouding tussen twee dingen of gebeurtenissen, waarbij het ene oorzaak is en het andere gevolg. Gedurende vrijwel de gehele geschiedenis van de filosofie is erover gestreden of causaliteit méér is - bijvoorbeeld een door God geschapen kracht - dan de constant waargenomen opeenvolging van twee gebeurtenissen, op grond waarvan men concludeert dat de eerste gebeurtenis de oorzaak is van de tweede.