apocrief

Twijfelachtig, onaannemelijk en desondanks beschouwd als van zekere waarde; vooral gezegd van berichten en verhalen. Naar de apocriefe boeken, de bijbelboeken van ongeloofwaardige bron die niet als echt, als onomstotelijk waar beschouwd worden.
Zie ook
canon.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke kunstenaar behoorde niet tot de Cobragroep?


JUIST!NIET JUIST!

Kees van Dongen

zelfbeschikking

De daad waarbij een volk zijn staatsvorm en bestuur kiest. Een belangrijk onderdeel hiervan is het recht op afscheiding. Het moet worden onderscheiden van autonomie, wat slechts zelfbestuur over de eigen, interne aangelegenheden inhoudt. Het volkenrecht is onduidelijk over de vraag wanneer het zelfbeschikkingsrecht geldt.