apocrief

Twijfelachtig, onaannemelijk en desondanks beschouwd als van zekere waarde; vooral gezegd van berichten en verhalen. Naar de apocriefe boeken, de bijbelboeken van ongeloofwaardige bron die niet als echt, als onomstotelijk waar beschouwd worden.
Zie ook
canon.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie is de schrijver van het boek 'Utopia'?


JUIST!NIET JUIST!

Thomas More

logica

De leer van het juiste redeneren, waarbij men onderzoekt onder welke omstandigheden redeneringen geldig zijn. De inhoud van de uitspraken waaruit die redeneringen zijn opgebouwd, speelt daarbij geen rol (formele logica). Aristoteles was de eerste filosoof die de logica systematiseerde, waarbij hij zich concentreerde op het syllogisme. De moderne logica is geen onderdeel meer van de filosofie, maar vormt een tak van de wiskunde en valt voor sommige logici zelfs samen met de wiskunde.