Abra(ha)m

Weten waar Abra(ha)m de mosterd haalt. Goed op de hoogte zijn. Deze uitdrukking moet letterlijk genomen worden. Abraham is een gewone naam en mosterd is een artikel dat men dagelijks nodig had, wat aardig wordt geïllustreerd door de 17de‑eeuwse zegswijze 'om mosterd gaan' met de betekenis 'een boodschap gaan doen'.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie van deze drie mannen uit het Oude Testament is een aartsvader?


JUIST!NIET JUIST!

Abraham

causaliteit

De verhouding tussen twee dingen of gebeurtenissen, waarbij het ene oorzaak is en het andere gevolg. Gedurende vrijwel de gehele geschiedenis van de filosofie is erover gestreden of causaliteit méér is - bijvoorbeeld een door God geschapen kracht - dan de constant waargenomen opeenvolging van twee gebeurtenissen, op grond waarvan men concludeert dat de eerste gebeurtenis de oorzaak is van de tweede.