Reagan

Ronald Teagan (1911-2004) Amerikaanse president voor de Republikeinse Partij van 1981 tot 1989. Probeerde de ernstige financiële tekorten van de Amerikaanse overheid te verminderen door op federale uitgaven te besnoeien. Maar door toegenomen militaire uitgaven en belastingverlagingen groeide het tekor tjuist sterk.
Zijn heftige anticommunisme bleek uit een militaire missie naar Grenada en oppositie tegen het linkse bewind in Nicaragua. Reagan werd 'the great communicator' genoemd, vanwege zijn vermogen om, vooral via de televisie, grote groepen Amerikanen aan te spreken. Daarmee vijzelde hij het sinds de Vietnam-oorlog gedeukte Amerikaanse zelfvertrouwen weer op, waartoe zijn Democratische voorganger Carter , president van 1977 tot1981 niet in staat was geweest.

Zie ook SDI in het hoofdstuk Wereldpolitiek.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke politieke stroming is gericht op het behoud van de bestaande orde?


JUIST!NIET JUIST!

conservatisme

retoriek

Oorspronkelijk bij de oude Grieken de leer der welsprekendheid. De tegenwoordige betekenis is minder gunstig: bombastisch en gezwollen taalgebruik. Een retorische vraag is een schijnvraag, omdat de vragensteller niet werkelijk een antwoord verwacht (bijvoorbeeld: \'wou je soms zeggen dat het allemaal wel meevalt?\').