annalen

Annalen is de naam voor de optekening van de voornaamste gebeurtenissen die in een jaar (Latijn: annus) zijn voorgevallen. Deze vorm van geschiedschrijving ontstond in de Oudheid en was ook later in de Middeleeuwen een veel gebruikte vorm om de historie vast te leggen.

Zie ook Livius en abdij van Egmond.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.