Alexander de Grote

Alexander de Grote (356-323 v.Chr.) was koning van Macedonië, zoon van Philippus II van Macedonië (die de Balkan en de Griekse steden had onderworpen), en leerling van Aristoteles. Alexander trok in 334 voor Christus het Perzische Rijk binnen, waarna hij in de veldslag bij Issus, in het zuiden van Klein Azië (tegenwoordig Turkije), de overwinning behaalde op zijn tegenstander, de Perzische koning Darius III. Ondanks dit verlies behield Darius een grotere legermacht dan de Grieken. De volgende grote confrontatie vond plaats bij Gaugamela (nu het noorden van Irak). Ook bij deze slag leed Darius grote verliezen en sloeg hij vervolgens op de vlucht. De Griekse overwinning betekende het einde van het Perzische Rijk, dat 214 jaar daarvoor was gesticht was Cyrus de Grote. Alexander trok naar Babylon, waar hij het nieuws kreeg dat Darius III was vermoord door Bessas, één van zijn eigen onderbevelhebbers. Door overwinningen op de Perzenen verbreiding van de Griekse cultuur tot in het Indusgebied (nu India en Pakistan), vestigde Alexander de Grote een Grieks-oosters wereldrijk, dat na zijn dood in stukken uiteenviel.

Zie ook hellenisme.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.