Oudheid en Middeleeuwen

Totdat Karel V in de eerste helft van de zestiende eeuw alle gewesten van de lage landen tot een eenheid samensmeedde, kan men het niet hebben over 'Nederland', omdat dit de indruk zou wekken dat er toen zoiets als een Nederlandse staat bestond. Beter is het voor de periode van 1000-1500 te spreken van 'de lage landen' als gebiedsaanduiding, of van 'de Nederlanden' als groep van afzonderlijke graafschappen en gewesten, waaronder ook het huidige Vlaanderen.

Over de eeuwen voorafgaand aan de Romeinse tijd gaat het in het hoofdstuk Prehistorie op deze website. Ook in de hoofdstukken Oudheid en Middeleeuwen staat veel dat met de geschiedenis van de lage landen te maken heeft. Om dubbelingen te voorkomen zijn deze woorden niet in dit hoofdstuk opgenomen. Dit hoofdstuk over de vaderlandse geschiedenis bestrijkt twee tijdvakken: de periode van de Romeinse tijd tot het begin van de verbreiding van het Christendom met de komst van Bonifatius en de periode daarna tot 1500 wanneer Karel V in Gent wordt geboren.

Woorden en begrippen die o.i. te specialistisch zijn, zoals Schieringers en vetkopers, staan niet in dit hoofdstuk. Maar wij staan open voor suggesties.