vanaf 1945

Na de Tweede Wereldoorlog gebeurde er in ons land veel dat nu tot de recente geschiedenis kan worden gerekend. Naarmate de welvaart toenam, groeide ook de sociale zekerheid voor alle burgers, met de AOW - tot stand gekomen onder het door Willem Drees geleide kabinet - als hoogtepunt. De geboortegolf tussen 1945 en 1952 resulteerde in een grote toename van het aantal woningen, van nieuwe wegen, van basis- en middelbare scholen en van andere - hogere - opleidingsinstituten. Met politionele acties probeerde Nederland tevergeefs de onafhankelijkheidsstrijd van Indië neer te slaan. In 1953 braken op veel plaatsen in Zeeland en Zuid-Holland de dijken door wat leidde tot een grote ramp, de Watersnoodramp, met als gevolg het tot stand komen van de Deltawerken. Uit zuidelijke Europese landen en uit Noord-Afrika kwamen grote groepen 'gastarbeiders' en later ook veel immigranten. Suriname werd onafhankelijk. Vrouwen eisten hun rechten op als volwaardige burgers van het land. Er kwamen nieuwe politieke partijen, met en zonder populistische tendensen.

Woorden en begrippen die o.i. te specialistisch zijn, zoals bersiapperiode, staan niet in dit hoofdstuk. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.