Rassenwetten van Neurenberg

De Rassenwetten van Neurenberg werden door de nazi-Duitsers in 1935 ingevoerd. Het waren rascistische wetten ter bescherming van ‘Duits bloed en Duitse eer’. Ze waren gericht tegen joden. Op basis van afstamming werd vastgesteld wie jood was en wie niet. Voljood of Halfjood. Met de Duitse inval in 1940 en de bezetting daarna begon ook in Nederland een lange reeks van anti-joodse maatregelen en acties, waarbij Joden allerlei burgerrechten werden ontnomen. Zij mochten niet meer stemmen, niet voor de overheid werken en niet trouwen met niet-joden. Vanaf 1942 deporteerden de nazi’s steeds meer Joden vanuit de bezette gebieden naar werkkampen en vernietigingskampen, waar zij massaal werden vergast, in totaal bijna zes miljoen. Deze genocide staat bekend als de Holocaust.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Franse kunstenaar ontwikkelde eind 19e eeuw het pointillisme?


JUIST!NIET JUIST!

Georges Seurat

satire

Een literair werk waarin de dwalingen en ondeugden van de dag worden doorgelicht en belachelijk gemaakt.

De 10 meest gezochte woorden en begrippen van de afgelopen week

  1. Pavlov-effect
  2. idealisme
  3. Koot & Bie
  4. voyeurisme
  5. suite
  6. iftar
  7. keerkringen
  8. mazen in de wet
  9. Descartes
  10. Raymond Chandler