H.B. Wiardi Beckman

H.B. Wiardi Beckman (1904-1945) was een sociaal-democratische journalist en politicus. Hij werd in de Tweede Wereldoorlog gearresteerd bij een poging illegaal naar Engeland over te steken ('Engelandvaarder' *11992] ). Hij overleed in het concentratiekamp Dachau. Het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid is naar hem vernoemd.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke politieke stroming is gericht op het behoud van de bestaande orde?


JUIST!NIET JUIST!

conservatisme

retoriek

Oorspronkelijk bij de oude Grieken de leer der welsprekendheid. De tegenwoordige betekenis is minder gunstig: bombastisch en gezwollen taalgebruik. Een retorische vraag is een schijnvraag, omdat de vragensteller niet werkelijk een antwoord verwacht (bijvoorbeeld: \'wou je soms zeggen dat het allemaal wel meevalt?\').