Anjerdag

Anjerdag is de naam voor de verjaardag van prins Bernhard op 29 juni 1940, toen als kleine verzetsdaad werd opgeroepen een witte anjer te dragen, zoals de prins altijd deed. Hij was de eerste van de koninklijke familie die jarig was na de inval van de Duitsers. Tijdens de Duitse bezetting waren er talrijke demonstraties van aanhankelijkheid aan het Huis van Oranje.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.