Nederlandsche Handel-Maatschappij

De N.V. Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) werd opgericht door koning Willem I in 1824. De doelstelling was het bevorderen van import en export, scheepvaart, scheepsbouw, visserij, landbouw en industrie. De NHM wordt ook wel gezien als de opvolger van de VOC (de Vereenigde Oostindische Compagnie) die in 1800 was opgeheven. De koning wilde met de oprichting van de NHM de handel met Nederlands-Indië, die tijdens de Franse tijd op een laag pitje was komen te staan, een nieuwe impuls te geven. Vanaf 1880 ging de NHM zich meer richten op bankactiviteiten. Het einde van de NHM kwam in 1964 doordat de organisatie samen met de Twentsche Bank de ABN ging vormen. In datzelfde jaar gingen ook de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank samenwerken en fuseerden tot AMRO. De ABN en de AMRO kwamen vervolgens in 1991 bijeen in de ABN AMRO.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.