Johanna Westerman

Johanna Westerman (1866-1943) was onderwijzeres, politica en feministe. Van 1903 tot 1918 was zij schoolhoofd van een openbare meisjeschool in Amsterdam. In 1918 nam zij met een collega in Den Haag een particuliere school over voor meisjes van zes tot zeventien jaar. Daar kon zij als directrice haar ideaal realiseren dat de school niet alleen theoretische vakken moest onderwijzen, maar ook praktische en vooral ook gemeenschapszin moest bijbrengen. Inmiddels was Johanna Westerman via haar lidmaatschap van de Nederlandse Bond voor Vrouwenkiesrecht in de politiek terecht gekomen. In 1921 nam zij ontslag bij haar school (bleef wel in het bestuur) en werd namens de Liberale Staatspartij na Suze Groeneweg (SDAP) het tweede vrouwelijke lid van de Tweede Kamer, waar zij om haar deskundigheid op het terrein van het onderwijs zeer werd gerespecteerd. Zij kwam op voor vrouwenrechten en droeg er met haar verdediging van het amendement van haar partij bij de herziening van de Gemeentewet toe bij dat het ambt van gemeentesecretaris of burgemeester voor vrouwen toegankelijk werd.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Franse kunstenaar ontwikkelde eind 19e eeuw het pointillisme?


JUIST!NIET JUIST!

Georges Seurat

satire

Een literair werk waarin de dwalingen en ondeugden van de dag worden doorgelicht en belachelijk gemaakt.

De 10 meest gezochte woorden en begrippen van de afgelopen week

  1. Pavlov-effect
  2. idealisme
  3. Koot & Bie
  4. voyeurisme
  5. suite
  6. iftar
  7. keerkringen
  8. mazen in de wet
  9. Descartes
  10. Raymond Chandler