Johanna Borski

Johanna Borski (1764-1846) was de echtgenote van Willem Borski (1765-1814), wiens succesvolle handelsfirma zij bij zijn overlijden in 1814 voortzet onder de naam firma Weduwe W. Borski, die vooral actief was in de handel van vlas, textiel, rijst en graan. Zij brengt 8 kinderen groot en legt de basis voor diverse grote financiële instituten, zoals de oprichting van Nederlandse Bank en de Nederlandse Handel-Maatschappij door koning Willem I. Ook leende zij grote sommen geld aan de Russische staat. Het bedrijf van de weduwe Borski groeit. Aan het eind van haar leven wordt haar privévermogen geschat op 4 miljoen gulden, exclusief haar huizen en landgoederen in de Kennemerduinen bij Overveen, die twee eeuwen lang in bezit blijven van haar nazaten.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Oost-Europese componist schreef de symfonie Uit de Nieuwe Wereld?


JUIST!NIET JUIST!

Antonín Dvorák

utopie

Utopie is een in de fantasie geconstrueerde ideale (maatschappelijke) toestand, afgeleid van de titel van het beroemde traktaat Utopia (1516) van Thomas More, die men vrij zou kunnen vertalen met \'Nergenshuizen\'. \'Topos\' is Grieks voor \'plaats\' en de \'u\' kan staan voor het Griekse \'ou\' dat \'niet\' betekent (een niet bestaande plaats); de \'u\' kan ook staan voor het Griekse \'eu\' dat \'goed\' betekent (een goede plaats).
In een utopie wordt volledig recht gedaan aan de morele en rationele principes van de mens. In deze fantasiewereld wordt vaak kritiek op de bestaande orde geprojecteerd en is de utopie een aanklacht tegen sociale ongelijkheid, economische uitbuiting of seksuele repressie.

Het tegenovergestelde van de utopie is de dystopie, een verre van ideale samenleving. \'Dys\' is in het Grieks \'slecht\' (een slechte plaats). In de geneeskunde wordt de term dystopie gebruikt om een afwijkende ligging van organen aan te duiden (verkeerde plaats).