ARP

Anti Revolutionaire Partij, ARP. Politieke partij van gereformeerd karakter, in 1879 opgericht door Abraham Kuyper; in 1980 opgegaan in het CDA. De term anti-revolutionair richtte zich tegen het beginsel van de Franse Revolutie, en de volkssoevereiniteit. Daarentegen werd 'soevereiniteit in eigen kring' benadrukt. Elke levenskring,– gezin, school, kerk enzovoort – heeft zijn eigen onafhankelijk gezag. Als geestelijk vader geldt Groen van Prinsterer.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.