Slag bij Hastings

De veldslag bij Hastings vond plaats in 1066 tussen Frankrijk en Engeland. In Engeland overleed koning Edward de Belijder. Hij was kinderloos. Daardoor maakten allerlei vorsten aanspraak op de vrijgekomen troon, Edward zelf had die beloofd aan Willem hertog van Normandië, een familielid. Een Engelse rijke vorst, graaf Harold, eveneens familie van Edward, lukte het echter zich tot koning te laten kronen. Een strijd kon niet uitblijven. Willem stak met ongeveer 10.000 man het Kanaal over en ontmoette daar Harold met een leger van 7.000. De gevechten duurden een dag. Aanvankelijk leek het Engelse leger te winnen, maar de Normandiërs gebruikten een slimme tactiek: zij trokken zich zogenaamd terug om vervolgens plotseling om te keren en zich met voile kracht op de achtervolgers te richten. Willem van Normandië won. Harold werd gedood door een pijl in zijn oog en Willem, sindsdien bekend als Willem de Veroveraar, werd koning van Engeland, het begin van de Normandische overheersing van het Angelsaksische Engeland. De slag bij Hastings werd later uitgebeeld door het beroemde Tapijt van Bayeux (in Normandië): een geborduurd ‘stripverhaal’.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke keizer liet begin 6e eeuw het Corpus Juris Civilis (rechtsboek) samenstellen?


JUIST!NIET JUIST!

Justinianus

kielzog

Het kielzog (of het kielwater) is de door de romp of de schroef van een schip veroorzaakte turbulentie in het water direct achter de achtersteven. In iemands kielzog varen wil zeggen het net zo doen als iemands voorganger.