Robin Hood

Robin Hood is een legendarische figuur uit een reeks laatmiddeleeuwse Engelse balladen, waarin hij wordt voorgesteld als tijdgenoot van Richard Leeuwenhart, Engelse koning en kruisvaarder. Het beeld van Robin Hood als held van armen en verdrukten stamt uit later tijden en is vooral verbreid door het boek Ivanhoe van Sir Walter Scott.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.