Disraeli

Benjamin Disraeli (1804-1881) was een Engelse minister en minister-president voor de conservatieven. Disraeli legde grote nadruk op een imperialistische Britse politiek, het streven naar gebiedsuitbreiding over de hele wereld. Daarnaast zette hij zich in voor kiesrechtuitbreiding en sociale hervormingen.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.