Congres van Wenen

Op het Congres van Wenen van 1814 tot 1815 werd na Napoleons nederlaag de kaart van Europa opnieuw vastgesteld. Vooral door de invloed van de Oostenrijkse diplomaat Metternich was er sprake van een Restauratie, het terugdraaien van de gevolgen van de democratische bewegingen. Het uitgangspunt was een machtsevenwicht, dat zoveel mogelijk was gebaseerd op achttiende-eeuwse verhoudingen met macht voor koningshuizen. Toch waren er wel verschuivingen. De Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden werden samengevoegd tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, Pruisen en Rusland kregen gebiedsuitbreiding. In Duitsland herleefde het keizerrijk niet, maar werd de Duitse Bond opgericht. Deze verhoudingen handhaafden zich tot de Krimoorlog (1853 -1856) tussen Turkije en Rusland, waarbij Engeland en Frankrijk Turkije steunden.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.