Boerenoorlogen

Boerenoorlogen waren oorlogen tussen Engeland en de Zuid-Afrikaanse Boerenrepublieken Oranje-Vrijstaat en Transvaal van 1880 tot 1881 en van 1899 tot 1902. Beide republieken waren zelfstandig onder Engelse soevereiniteit, maar gaandeweg moesten zij steeds meer onafhankelijkheid afstaan, nadat rijke goudvoorraden werden ontdekt. De nederlagen van de Boeren, van Nederlandse en Duitse komaf, zorgde voor een anti-Engelse stemming in Nederland.

Zie ook Paul Kruger.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.