Gebouwd erfgoed

Gebouwd erfgoed omvat allerlei soorten bouwwerken die door vorige generaties zijn gebouwd en in de loop van de tijd historische, soms monumentale waarde hebben gekregen, waaronder kathedralen, tempels en moskeeën, die om religieuze motieven zijn gesticht en behouden, of kastelen en vestingwerken die om politieke motieven zijn gebouwd. Een derde categorie bevat de vaak ingenieuze bouwwerken om een land voor zijn bewoners leefbaar te houden, zoals in Nederland molens, stuwdammen, dijken, bruggen, tunnels en gemalen.

Dergelijke erfgoederen zijn van belang omdat zij de bijzondere momenten in de geschiedenis van een land of volk illustreren. Het zijn de tastbare bewijzen van het verleden en ze versterken het bewustzijn daarvan.

Voor de woorden in dit hoofdstuk is een selectie gemaakt uit de lijst van Werelderfgoederen van de Unesco die als cultuurerfgoed zijn aangewezen en worden beschouwd als onvervangbaar, uniek en als eigendom van de hele wereld (en dus van groot belang om het te behouden).

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals paleis of kerk, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals lunet of ravelijn. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.