Man Ray

Man Ray (1890-1976) was het pseudoniem van Emmanuel Radnitzky, een Amerikaanse fotograaf, filmmaker en schilder van Joodse afkomst. In 1915 ontmoette Man Ray de Franse kunstenaar Marcel Duchamp. Samen vertegenwoordigden zij in New Yorkse groep de dada-kunstenaarsgroep. Net als Duchamp produceeerde Man Ray kant-en-klare, commercieel vervaardigde voorwerpen die hij als kunstwerken bestempelde. Een van zijn bekendste ready-mades is The Gift (1921), een strijkijzer met een rij spijkers aan de onderkant gelijmd. In 1921 verhuisde Man Ray naar Parijsen zijn foto's spelen een belangrijke rol binnen het dadaïsme en het surrealisme van die tijd. Zijn experimenten met fotografie omvatten het herontdekken van het maken van ‘cameraloze’ foto's, zogenoemde fotogrammen (soort röntgenfoto's). Hij maakte ze door objecten direct op lichtgevoelig papier te plaatsen, dat hij aan licht belichtte en ontwikkelde. In 1922 kwam een boek uit met verzamelde rayographs (Les Champs délicieux / The Delightful Fields).

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie werd in het bijbelboek Genisis verkocht door zijn broers en kwam in Egypte terecht?


JUIST!NIET JUIST!

Jozef de aartsvader

temperamenten

Oorspronkelijk de naam voor vier persoonlijkheidstypen die al in de Oudheid onderscheiden werden: het sanguïnische, flegmatische, cholerische en melancholische temperament. Tegenwoordig de naam voor persoonlijkheidsverschillen die in de kinderjaren blijken en tot op zekere hoogte erfelijk zijn. Het gaat daarbij om zaken als de felheid waarmee op prikkels wordt gereageerd, het algemene energie‑ en activiteitsniveau en de mate van extraversie.