Filosofie

Dit hoofdstuk is gebaseerd op het Klein cultureel woordenboek van de filosofie van Hans Driessen (2006), dat verscheen in de serie ‘Klein Cultureel Woordenboek’ als kleine broertjes van het het Cultureel Woordenboek. Wij zijn Driessen en uitgever, Ambo/Anthos erkentelijk voor het ter beschikking stellen van dit materiaal. Driessen had zich ten doel gesteld 'de belangrijkste filosofische begrippen, filosofische stromingen en filosofen kort te beschrijven en in de geschiedenis te plaatsen'.

Het aantal woorden over niet-westerse filosofie was daarbij bewust beperkt gehouden. Daaraan lag geen waardeoordeel ten grondslag. Zoals Driessen schreef: 'De keuze is gemaakt uit praktische overwegingen: de kans dat de gemiddelde Nederlander bijvoorbeeld ooit de naam van de grote Japanse filosoof Hatano Seiichi (1877-1950) zal tegenkomen is erg klein. Wel zijn enkele grondbegrippen uit de Chinese filosofie opgenomen.'

Daarna is door de redactie her en der nog wel aan dit hoofdstuk geschaafd. Ook zijn enkele nieuwe filosofen toegevoegd.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals argument of moraal staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals sublimatie of waardeconflict. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.