Film

De eerste speelfilm - The Story of the Kelly Gang - verscheen in 1906 in Australië. Sindsdien is film niet meer weg te denken uit het culturele leven waar ook ter wereld en zijn er vele tienduizenden verschenen. In dit hoofdstuk beperken wij ons tot films waarvan wij vinden dat die op de een of andere manier een historische betekenis hebben, ofwel door een nieuwe manier van filmen of acteren, dan wel omdat de desbetreffende film hoog in de prijzen viel. Dat waren dan vooral prijzen die waren toegekend door stemming van het publiek, de filmindustrie of door een jury op een filmfestival, zoals de Academy Awards, beter bekend als de Oscars. Wij noemen niet alleen de regisseurs, de acteurs en actrices, maar vermelden ook de films zelf die een blijvende indruk hebben gemaakt. Legendarische films en de makers ervan geven wij meer 'vlees en bloed' door bij sommige woorden quotes op te nemen en uitspraken uit interviews.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, opname of shot, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals découpage of Dutch angle. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.