Els Broeksma-van Capelle

Els Broeksma-van Capelle studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was achtereenvolgens docente Moderne Letterkunde aan de UvA, directeur van de van SLAA,  Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (1984-1990), directeur van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (1990-1993) en van 1994 tot en met 2005 secretaris en redacteur van De Gids. Daarnaast was zij redacteur van het Biografie Bulletin, voorzitter van het bestuur van de Werkgroep Biografie en lid van de Raad van Advies van het Fonds voor de Letteren.