institutionele beleggers

Instellingen zoals levensverzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Zij spelen een belangrijke rol als beleggers op de markt voor langlopende leningen, zoals overheidsobligaties en hypothecaire leningen (zie hypotheek).

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.