Dans

Mensen hebben altijd gedanst en zullen altijd blijven dansen. Het is een expressiemiddel dat door de eeuwen heen verschillende functies heeft gekregen: dans fungeerde als rituele bezwering, als uiting van groepsverbondenheid, maatschappelijke status en hiërarchische verhoudingen. Maar ook als manier om elkaar te ontmoeten - in het verleden konden jonge, huwbare mannen en vrouwen via dans op een gereguleerde manier met elkaar kennis maken. Later werd de danskunst gebruikt als medium om verhalen te vertellen. Zo kon de emotionele zeggingskracht van dansbewegingen tot ontwikkeling komen en werd ook het individu in de dans belangrijker. Niet voor niets zijn in de vorige eeuw originaliteit, expressiviteit en vernieuwing de meest gekoesterde kwaliteiten binnen de danskunst geworden. Waarbij gedanst werd en wordt op de meest uiteenlopende soorten muziek. Klassiek, jazz, hip hop, flamenco, en in alle mogelijke theatervoorstellingen. Dit hoofdstuk is bedoeld als basiskennis voor geïnteresseerden en voor degenen die geconfronteerd worden met danstermen en -namen die zij niet direct kunnen thuisbrengen.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals improvisatie of lift, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals arabesk of placeren. Maar wij staan open voor suggesties.