Frédéric Bastet

Frédéric Bastet (1926-2008) was een veelzijdig letterkundige, dichter, schrijver, essayist, classicus en hoogleraar archeologie. In 2005 kreeg hij de P.C. Hooft Prijs voor zijn omvangrijke oeuvre. Zijn debuut als biograaf maakte hij in 1967 met Mr, Carel Vosmaer over de negentiende eeuwse invloedrijke advocaat en schrijver. Van jongs af aan was Bastet gefascineerd door de schrijver Louis Couperusen in 1987 verscheen zijn biografie: Louis Couperus, Een biografie.
Daarnaast is hij vooral bekend vanwege zijn vijfdelige reeks kunsthistorische beschouwingen 'Wandelingen door de antieke wereld'.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie werd in het bijbelboek Genisis verkocht door zijn broers en kwam in Egypte terecht?


JUIST!NIET JUIST!

Jozef de aartsvader

temperamenten

Oorspronkelijk de naam voor vier persoonlijkheidstypen die al in de Oudheid onderscheiden werden: het sanguïnische, flegmatische, cholerische en melancholische temperament. Tegenwoordig de naam voor persoonlijkheidsverschillen die in de kinderjaren blijken en tot op zekere hoogte erfelijk zijn. Het gaat daarbij om zaken als de felheid waarmee op prikkels wordt gereageerd, het algemene energie‑ en activiteitsniveau en de mate van extraversie.