Anton Cruysheer

Anton Cruysheer (1975) studeerde Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van Utrecht en vervolgens Archeologie en Prehistorie (master: Cultureel Erfgoed Management) aan de Vrije Universitieit in Amsterdam. Na diverse publicaties en enkele werkzame jaren als erfgoedadviseur bij het Archeologisch Diensten Centrum in Amersfoort, is de auteur sinds 2006 werkzaam bij de ABN AMRO bank. Daarnaast is hij onder meer actief als vrijetijdsarcheoloog en bestuurslid voor de AWN afdeling Naerdincklant - Archeologie Gooi- en Vechtstreek.