Anne Kox

Anne Kox promoveerde in de theoretische natuurkunde. Is nu hoogleraar 
Geschiedenis van de Natuurkunde aan de UvA en een van de redacteuren van 
de Collected Papers of Albert Einstein. Is vooral geinteresseerd in de 
geschiedenis van de moderne natuurkunde, met name het werk van Lorentz 
en Einstein.