Ad Sitsen

Ad Sitsen (1944) studeerde farmacie en promoveerde aan de Rijksuniversteit te Utrecht. Na vervulling van zijn militaire dienstplicht begon hij een apotheek en studeerde daarnaast geneeskunde te Utrecht. Hij werd vervolgens farmacoloog en was enkele jaren assistent interne geneeskunde in het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Vanaf 1984 was hij werkzaam als klinisch farmacoloog in de R&D bij NV Organon. In 1989 werd hij benoemd tot deeltijd-hoogleraar klinische farmacologie aan de Universiteit Utrecht. Hij was lid van de Gezondheidsraad en publiceerde een aantal wetenschappelijke publicaties en boeken op het gebied van geneesmiddelenonderzoek en farmacotherapie. Thans is hij nog werkzaam bij het College voor Zorgverzekeringen en als adviseur van enkele farmaceutische (biotech) bedrijven. Hij is secretaris van het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres.