verzuring

Verzuring is het proces waarbij de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater door toevoeging van verzurende stoffen voedingsstoffen verliest. Verzurende stoffen zijn o.a. zwaveldioxide, stikstofoxide en ammoniak.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welk hormoon wordt ook wel het slaaphormoon genoemd?


JUIST!NIET JUIST!

melatonine

ideologie

Min of meer afgerond en coherent samenstel van ideeën over de samenleving en de manier waarop die moet veranderen. Ideologieën worden meestal gebruikt om mensen te mobiliseren, in het bijzonder op het terrein van de politiek.