verwoestijning

Verwoesrtijning is het zich uitbreiden van de woestijn door het weghalen van de oorspronkelijke schaarse natuurlijke vegetatie, veelal door overbeweiding van schapen en geiten en het kappen van struiken als brandstof.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.