BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

ANBI

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het onderhouden van de website www.cultureelwoordenboek.nl als hulpmiddel voor de Algemene Ontwikkeling van Nederlandstalige jongeren en volwassenen. Een vijftigtal vrijwilligers - deskundigen uit allerlei takken van wetenschap en cultuur - heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste onderwerpen die zij rekenen tot het domein van de Algemene Ontwikkeling. Het verspreiden van deze kennis gebeurt in korte lemma's die in zo eenvoudig mogelijk Nederlands zijn geschreven, in zo compact mogelijke vorm. Voor wie meer wil weten staan steeds links naar Wikipedia. De site is in 2009 tot stand gekomen met een startsubsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en is daarna afhankelijk van particuliere donaties.

Gegevens

Naam ANBI: Stichting Cultureel Woordenboek
Ook bekend als: Cultureel Woordenboek
RSIN/Fiscaal nummer: 8193.85.426
Website adres: www.cultureelwoordenboek.nl
E-mail: cultureelwoordenboek@upcmail.nl
Tel: 06 - 10 20 36 75 
   
Adres Prinsengracht 792
Postcode: 1017 LH
Plaats: Amsterdam
 
Postadres: Prinsengracht 792
Postcode: 1017 LH
Plaats: Amsterdam

 

Bestuurssamenstelling
Mevrouw mr. M.A. Rümke, voorzitter
Dr. J.J.E. Van Everdingen, vice voorzitter
Rita Kohnstamm, secretaris/penningmeester
Prof.dr. J.H.M.T. Dijkhuis, lid

Beleidsplan
Het actuele beleid is enerzijds gericht op het up to date houden van bestaande lemma's, het, waar noodzakelijk, uitbreiden van het aantal lemma's en het toevoegen van hoofdstukken. Anderzijds op het zoeken van wegen waarlangs steeds meer gebruikers de weg naar het Cultureel Woordenboek kunnen vinden.
De website wordt al goed bezocht: in 2012 waren er ruim 80.000 unieke bezoekers.
Daarnaast heeft het zoeken naar sponsors de nodige beleidsaandacht.

Beloningsbeleid
Bestuursleden krijgen beloning noch onkostenvergoeding. Auteurs ontvangen geen royalties. Vrijwilligers, die de lemma's redactioneel bijhouden, krijgen een geringe tegemoetkoming binnen de toegestane marges. De web-beheerder is de enige die op factuurbasis wordt betaald.

2015: Activiteiten
In 2015 had het Cultureel Woordenboek 91.652 bezoekers, die 163.189 pagina’s bekeken. De drie hoofdstukken die daarbij duidelijk favoriet waren zijn Psychologie en Sociologie, Wet en Recht, en Idioom. Met Filosofie en Geschiedenis op een tweede plaats. Het leeuwendeel van de bezoekers kwam binnen via encyclo.nl (47,85 %) en Google (39,88%) Er was een kleine maar gestage toename van bezoekers via Twitter en Facebook van 2 naar 3 %. Twitter had eind 2915 1900 volgers De Facebook pagina werd in de eerste helft van het jaar gemiddeld 100 keer per week bezocht, in de tweede helft liep dit op naar 150 keer per week.
Bijna 8% van de bezoekers kwam direct binnen via de in mei 2015 geïnstalleerde app. Al in 2014 was dat een wens omdat er een grote toename is van bezoeken aan het Cultureel Woordenboek via mobiele apparatuur door met name jonger publiek. Wegens gebrek aan financiële middelen werd toen voor een goedkopere oplossing gekozen. In 2015 kon door een anonieme gift de app alsnog worden gerealiseerd.
Inhoudelijk werden de lemma’s zoveel mogelijk up to dat gehouden. Er werd een hoofdstuk Jazz toegevoegd. De hoofdstukken Nederlandse literatuur na 1830 en Nederlandse geschiedenis van 1830 tot 1900 werden uitgebreid. Met het hoofdstuk Detectives werd een begin gemaakt. Voor 2016 staan de hoofdstukken Nieuwste geschiedenis en Buitenlandse politiek op de planning voor eventuele herziening.

2015: Financiële verantwoording
01/01/15 Banksaldo 1.462, 82
Donaties 5.650, 00
————
7.112, 82

Bijhouden content, facebook- en twitteraccount 1.264, 90
Beheer webmaster 405, 00
Ontwikkeling en installatie app 4.404, 40
ING betalingsverkeer 118, 68
Anbi transparant 59, 90
________
6.252, 53

31/12/15 Banksaldo 859, 94

 Overzichten voorgaande jaren


Volg CultureelWoordenboek.nl:Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de schrijvers worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat financiële steun nodig. Wordt onze helpende vriend en maak € 10 (of meer) over. Hoe?
Kijk onder Vriend worden?

paginatop